Sunday, June 10, 2012


 • Plank:
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
 • One-Arm Kettlebell Swing:
  • 10 reps (+33 pts)
  • 10 reps (+33 pts)
  • 10 reps (+33 pts)
 • Dumbbell Step Ups:
  •  10 reps (+15 pts)
  •  10 reps (+15 pts)
  •   10 reps (+15 pts)
 • Dumbbell Bench Press:
  • 10 reps (+83 pts)
  • 10 reps (+89 pts)
  • 10 reps (+89 pts)
 • Standing Barbell Shoulder Press:
  • 5 reps (+69 pts)
  • 5 reps (+69 pts) 
  • 5 reps (+69 pts)
  • 5 reps (+69 pts)
  • 5 reps (+69 pts)
 • Body Weight Squat:
  • 15 reps (+9 pts)
  • 15 reps (+9 pts)
  • 15 reps (+9 pts)
  • 15 reps (+9 pts)
  • 15 reps (+9 pts)
 • Triceps Pushdown - V-Bar Attachment:
  • 10 reps (+16 pts)
  • 10 reps (+16 pts)
  • 10 reps (+16 pts)
 • Barbell Incline Bench Press:
  • 10 reps (+48 pts)
  • 10 reps (+51 pts)
  • 10 reps (+55 pts)
 • Barbell Deadlift:
  • 10 reps (+68 pts)
  •  5 reps (+81 pts)
  •   5 reps (+81 pts)
  •   5 reps (+81 pts)
  •   5 reps (+57 pts)

No comments:

Post a Comment