Thursday, June 21, 2012

WOD Thursday, June 21, 2012


 • Plank:
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
  • 60 sec (+21 pts)
 • Barbell Incline Bench Press:
  • 10 reps (+48 pts)
  • 10 reps (+51 pts)
  • 10 reps (+55 pts)
  • 10 reps (+59 pts)
 • Face Pull:
  • 10 reps (+28 pts)
  • 10 reps (+34 pts)
  • 10 reps (+34 pts)
 • Standing Biceps Cable Curl:
  • 10 reps (+18 pts)
  • 10 reps (+20 pts)
  • 10 reps (+20 pts)
 • Bent Over Two-Dumbbell Row:
  • 10 reps (+43 pts)
  • 10 reps (+43 pts)
  • 10 reps (+43 pts)
 • Seated Barbell Shoulder Press:
  • 10 reps (+48 pts)
  • 10 reps (+52 pts)
  • 10 reps (+52 pts)
 • Walking:
  • 0:50:06 || 3.6 mi || 14:05.4 min/mi (+201 pts)

No comments:

Post a Comment